Gå til hovedindhold

Kulturforvaltningen

Kulturforvaltningen består af et sekretariat - Kultursekretariatet - og fem decentrale institutioner:

Børnekulturhuset // Aarhus Musikskole // Filmby Aarhus // Aarhus Litteraturcenter // Ungdomskulturhuset - UKH

 • Læs op

Indhold

  Kulturforvaltningens sekretariat - Kultursekretariatet - administrerer og udbetaler tilskud til de selvejende kulturinstitutioner i Aarhus Kommune.

  Kultursekretariatet administrer også en række frie kulturmidler (puljer). Dette sker inden for de retningslinjer, som Aarhus Byråd har udstukket.

  Kultursekretariatet er sekretariat for Kunstrådet, Billedkunstrådet og Musikrådet. De tre råd behandler ansøgninger til kunstfaglige puljer og rådgiver forvaltningen og politikere i kunstfaglige spørgsmål.

  Kultursekretariatets opgaver omfatter også udarbejdelse af udkast til byrådsindstillinger, betjening af rådmanden, udarbejdelse af udkast til kulturpolitik og gennemførelse af andre projekter på kulturområdet.

  Børnekulturhuset i Aarhus er udviklings- og kompetencecenter for børnekultur.

  Læs mere om Børnekulturhuset her

  World Music Center, Musikalsk Grundkursus Østjylland, Grobund, KRUt, El Sistema Gellerup og samarbejdsprojekter med folkeskolerne er nogle af de spændende initiativer, som udspringer fra Aarhus Musikskole og er med til at gøre Aarhus Musikskole til Aarhus Kommunes kulturelle kraftcenter.

  Læs mere om Aarhus musiksskole her

  Filmby Aarhus er centrum for film- og medieproduktion i Jylland. Målet er at sætte yderligere skub i udviklingen af fremtidens mediearbejdspladser og sætte spot på byens kulturelle styrker gennem film- og medieproduktion.

  Læs mere om Filmby Aarhus her

  Gør brug af de fire centre vi har, der på hver deres område er fagligt kompetente og kan hjælpe dig på vej, når det gælder alt fra ansøgninger, netværk, mulige samarbejdspartnere og generel orientering om deres felt:

  Billedkunstcentret 

  Litteraturcentret

  Performing Arts Platform (Scenekunstcenter)

  PROMUS (Musiknetværket)

  Caroline Kjærulff: 4187 4724, carkj@aarhus.dk 

  • Studentermedhjælper - Kultursekretariatet
  • PUKK-puljen

  Erik Obel Præst: 4185 6676, eop@aarhus.dk:

  • Økonomi
  • Initiativpuljen
  • Musikpuljen

  Kirsten Elkjær: 4187 3190, kiel@aarhus.dk

  • Programleder – Kultur & Sundhed
  • Kulturudviklingspuljen
  • Kulturarrangementspuljen

  Kristian Harbo Jeppesen: 4185 6642, krhj@aarhus.dk:

  • Anlægsprojekter (The Next Level, Musikhusparken og Brobjergskolen m.m.)
  • Økonomi
  • Politisk betjening

  Kristian Lager: krilag@aarhus.dk

  • Koordinator - Kultur & Sundhed
  • Kultur og Sundhedspuljen
  • Musikpuljen

  Lars Davidsen: 4185 6640, lda@aarhus.dk:

  • Kulturchef

  Lene Øster: 2460 0542, lleo@aarhus.dk:

  • Internationalt samarbejde
  • Europæiske Kulturhovedstæder, Legacy 2017
  • Europæisk Kulturregion
  • Genvej til Europa
  • Kulturpolitik
  • Erhvervs- og Kulturforum
  • Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jacobsens Familiefond

  Lone Jensen: 5157 5012, lonej@aarhus.dk:

  • Ungdomskulturområdet
  • Ungdomskulturhuset – UKH
  • Gellerup Kulturmidler
  • Kom med i fællesskabet
  • PUKK-puljen
  • Integrationsområdet

  Maria Work Nygård: 4185 5975, romwon@aarhus.dk

  • Billedkunstområdet
  • Billedkunstrådet
  • Kunstnerisk udsmykning / 1%-reglen
  • Kunstnerværksteder
  • Ekstern kommunikation for forvaltningen
  • Kulturudviklingspuljen
  • Kulturarrangementspuljen
  • Kom med i fællesskabet
  • Gellerup Kulturmidler
  • PUKK-puljen

  Mariann Skytthe: 2199 6933, marsky@aarhus.dk:

  • Initiativpuljen
  • Musikpuljen
  • Børneteaterrefusion
  • Sekretær for kunstrådet og musikrådet
  • AnsøgningsPortalen
  • Ekstern kommunikation for forvaltningen

  Mette Damm: 4185 6674, mdamm@aarhus.dk:

  • Museumsområdet
  • Kulturudviklingspuljen
  • Kulturarrangementspuljen
  • Økonomi
  • Bygninger
  • Kulturpolitik

  Signe Spelling Østergaard: 5123 4017, ssio@aarhus.dk

  • Scenekunstområdet
  • Klimaindsats
  • Kulturudviklingspuljen

  Stine Skjødt Mygind: 4041 7916, stmy@aarhus.dk

  • Musikhusparken
  • Musikområdet
  • Musikpuljen
  • Honorarstøtte
  • Kulturarrangementspuljen