Kulturforvaltningens sekretariat administrerer og udbetaler tilskud til de selvejende kulturinstitutioner i Aarhus Kommune.

Forvaltningen administrer også en række frie kulturmidler (puljer). Dette sker inden for de retningslinjer, som Aarhus Byråd har udstukket.

Forvaltningen er sekretariat for Kunstrådet, Billedkunstudvalget og Musikudvalget. De tre udvalg behandler ansøgninger til kunstfaglige puljer og rådgiver forvaltning og politikere i kunstfaglige spørgsmål.

Kulturforvaltningens opgaver omfatter også udarbejdelse af udkast til byrådsindstillinger, betjening af rådmanden, udarbejdelse af udkast til kulturpolitik og gennemførelse af andre projekter på kulturområdet.

Børnekulturhuset i Aarhus er udviklings- og kompetencecenter for børnekultur. Læs mere her

Godsbanens Driftsorganisation er Godsbanens Åbne Værksteder; Virksomhedscenter Godsbanen; Bygningsdrift/administration af Godsbanen, Ridehuset, Officerspladsen/bygningen, Brobjergskolen og Atlas. Godsbanens Driftsorganisation er en decentral organisation under Aarhus Kommunes Kulturforvaltning. 

Læs mere her

Aarhus Musikskole tilbyder undervisning for over 4000 børn over hele kommunen i langt over 70 forskellige musikalske discipliner.

World Music Center, Musikalsk Grundkursus Østjylland, Grobund, KRUt, El Sistema Gellerup og samarbejdsprojekter med folkeskolerne er nogle af de spændende initiativer, som udspringer fra Aarhus Musikskole og er med til at gøre Aarhus Musikskole til Aarhus Kommunes kulturelle kraftcenter.

Læs mere her

Filmby Aarhus er centrum for film- og medieproduktion i Jylland. Målet er at sætte yderligere skub i udviklingen af fremtidens mediearbejdspladser og sætte spot på byens kulturelle styrker gennem film- og medieproduktion. Læs mere her

UKH er et ungdomskulturhus for unge i alderen 15-25. Vi er et mangfoldigt sted, der rummer mange forskellige mennesker og har plads til kreative udfoldelser, iværksætteri og events.

Aarhus Litteraturcenter formidler byens litteratur og fremmer litteraturens produktionsvilkår i samspil med det litterære miljø.

Højbjerg FotoGrafiske Værksted er et professionelt værksted, der henvender sig til professionelle billedkunstnere, fotografer, grafikere og andre udøvere indenfor de æstetiske fag.