Gå til hovedindhold

Sport & Fritid

Sport & Fritid yder tilskud og hjælper foreninger og oplysningsforbund med faciliteter.

 • Læs op

Indhold

  Sport & Fritid yder tilskud til forenings- og aftenskoleaktiviteter, udlåner lokaler og stiller faciliteter til rådighed, drifter og udvikler idræts- og fritidsfaciliteter samt understøtter elite- og talentarbejdet i Aarhus.

  Vi understøtter forenings- og fritidslivet i Aarhus ved at give økonomisk tilskud og stille faciliteter til rådighed for idrætsforeninger, spejdere, politiske foreninger, kulturforeninger og aftenskoler. Vi udvikler området ved at give tilskud til både nye og eksisterende faciliteter.

  Vi ønsker at give de bedste betingelser for, at alle borgere kan tage del i et aktivt og udviklende fritidsliv.

  Stabens opgaver er primært ledelsesunderstøttelse og tværgående opgaver; herunder økonomi, jura, kommunikation og sekretariatsbetjening.

  Facilitetsudvikling understøtter udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Aarhus. Det omhandler både at analysere behovet for faciliteter i takt med kommunens og fritidslivets udvikling, at der skabes plads, areal og økonomi til nye faciliteter og at der etableres nye faciliteter samt optimering og modernisering af eksisterende faciliteter.

  Der kan både være tale om kommunale faciliteter og selvejende eller foreningsejede faciliteter. Ved kommunale faciliteter kan afdelingen indgå som bygherre, projektudviklinger eller sparringspartner. For selvejende faciliteter handler det om at understøtte, vejlede og yde tilskud til facilitetsprojekter. Som en del af dette administrerer teamet anlægspuljen til idræts-, fritids- og outdoorfaciliteter i Aarhus Kommune.

  Teamet står desuden for driften af kommunens boldbaner, outdoorindsatser, brugs- og areallejeaftaler med foreninger mv. 

  Folkeoplysning i Sport & Fritid yder tilskud og stiller faciliteter til rådighed for idrætsforeninger, spejderforeninger, oplysningsforbund mv. med ønsket om at give de bedste betingelser for, at alle borgere i Aarhus kan tage del i et aktivt og udviklende fritidsliv.

  Fællesskaber støtter og rådgiver foreninger med henblik på at fremme aarhusianernes deltagelse i foreningslivet. Afdelingen arbejder med at facilitere processer, lede forskellige typer af udviklingsprojekter og udarbejder politiske sager.

  Foreningskonsulenternes arbejde med idræt og fritid som afsæt for bevægelse, sundhed og livskvalitet, er i tråd med byrådets vision om, at Aarhus skal være en god by for alle.

  Sport & Fritid, Idræts- og fritidscentre drifter mange forskellige faciliteter geografisk spredt i Aarhus Kommune, hvor bevægelse og puls ofte er omdrejningspunktet. Afdelingen tæller alt fra idrætshaller, svømmehaller og en skøjtehal til havnebad, havbade, spejderhytter og fritidshuse.

  Målsætningen er at give byen puls og borgerne gode oplevelser. Det gøres både ved at stille faciliteter til rådighed samt give dem indhold med tiltag som By i Bevægelse og løbende arrangementer og aktiviteter.

  Afdelingen faciliterer ikke blot anlæg og sørger for rent badevand og jævn is til borgere i Aarhus. Den ønsker at byde alle gæster velkommen og giver dem en fantastisk oplevelse – og lysten til at komme igen.

  Faciliteterne omfatter:

  • Frederiksbjerg Idrætscenter - Aarhus Svømmestadion
  • Badeanstalten Spanien
  • Lyseng Svømmebad
  • Gellerupbadet
  • Aarhus Skøjtehal
  • Udendørs skøjtebane ved Musikhuset
  • Bevægelseshuset (Sports- og kulturcampus)
  • Atletion
  • Globus1
  • Viby Idrætscenter
  • Lystrup Idrætscenter
  • Brabrand Idrætscenter
  • Egelund Idrætscenter
  • Christiansbjerg Idrætscenter
  • Nørre Boulevard Idrætscenter
  • Den Permanente
  • Ballehage Havbad
  • Havnebadet
  • Spejderhytter
  • Fritidshuse

  ESAA tilbyder mulighed for at kombinere uddannelse med talent- og elitesport – DUAL CAREER.

  Du har mulighed for at blive en del af ESAA i både i folkeskolen og på ungdomsuddannelse.

  På uddannelsessiden samarbejder ESAA med Rundhøjskolen og Ellevangskolen om folkeskolens talentklasser (8.-10 klasse). På ungdomsuddannelse samarbejder vi med Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Business College, Viby HF og Aarhus Tech.

  Sportsligt har ESAA samarbejde med stærke talent- og elite miljøer i Aarhus og der er disciplinspecifik morgentræning i atletik, badminton, ballet, basketball (dr + pi), brydning, fodbold (dr + pi), gymnastik, håndbold (dr + pi), orienteringsløb, sejlsport, sportsdans, svømning, taekwondo og tennis.

  ESAA arbejder indenfor rammen Mind, Body, Culture og Team. ESAA har fokus på det hele menneske og arbejder med alle sider af en ung talentfuld udøvers relation til sport og uddannelse.

  Se mere på www.esaa.dk

  EIA blev etableret i 2001, og har til formål at:

  - Løfte elitesporten i Aarhus Kommune til højt nationalt og internationalt niveau.

  - Videreudvikle arbejdet med at understøtte Team Danmark og specialforbundenes strategi for elitesporten.

  - Vejlede og yde økonomisk støtte til de klubber, som arbejder seriøst med at udvikle deres elitesportsudøvere med base i Aarhus.

  EIA etablerede i 2005 ESAA (Elite Sports Akademi Aarhus) på baggrund af den kommunale satsning på talentområdet.

  ESAA arbejder med at optimere rammerne indenfor skolegang og træning for talentudøvere i Aarhus.

  EIA er en del af Aarhus Kommunes arbejde, der fortsat skal placere kommunen på det sportslige landkort.

  Se mere på www.esaa.dk