Rådmandssekretariatet understøtter rådmanden og direktøren i deres arbejde. Sekretariatet deltager desuden i koordineringen og udviklingen af opgaver i Kultur og Borgerservice samt det øvrige Aarhus Kommune. Sekretariatet betjener også Kulturudvalget. Blandt andet i form af at afholde møder og hjælpe medlemmerne med at fremskaffe oplysninger til det politiske arbejde.

Sekretariatet omfatter også Kommunikationsafdelingen. Afdelingen står for kontakten til pressen samt kommunikation af Kultur og Borgerservices borgerrettede tilbud. Kommunikationsafdelingen er en fællesfunktion for hele Kultur og Borgerservice.

Pressekontakt i Kultur og Borgerservice:

Michael Jaap
Pressechef
Telefon: 8940 2373
Mobil: 4022 8799
E-mail: mija@aarhus.dk

Ønsker du at modtage pressemeddelelser fra Kultur og Borgerservice, så tilmeld dig vores presseliste her.