Forvaltningen Borgerservice og Biblioteker har cirka 440 medarbejdere. De er fordelt på flere forskellige afdelinger:  Borgerservice, 19 biblioteker, et sekretariat, Stadsarkivet, samt ITK (Innovation, teknologi og kreativitet). 

Det er en dynamisk organisation, som udvikler sig i takt med samfundet og den teknologiske udvikling.

Borgerservice og Biblioteker har en vision om at stå som et stærkt fællesskab, der skaber synlig værdi. Gennem nytænkning, samarbejder og eksperimenter, sikrer vi, at borgere, partnere og vi selv bidrager til at udvikle vores samfund, demokrati og kultur i en foranderlig verden.

Visionen afspejles i politikken ”Stærke fællesskaber i trygge rammer” for 2019-2022, som byrådet vedtog i juni 2019. I politikken vil Borgerservice og Biblioteker – i samarbejde med borgere og partnerskaber – omsætte FN’s verdensmål til hverdagsmål og dermed skabe en mere bæredygtig adfærd.

 

Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige – ét samlet sted, som indeholder myndigheds- og kontrolopgaver samt en række offentlige serviceydelser, herunder information og vejledning, udstedelse af pas, kørekort, vielser samt hjælp til selvbetjening.

Borgerservice har desuden ansvaret for den samlede opkrævning i hele Aarhus Kommune. Betjeningen af kommunens borgere sker fortrinsvis gennem Borgerbetjeningen på Dokk1, de lokale betjeningssteder på byens med-borgercentre/lokalbiblioteker samt telefonisk. Sammen med bibliotekerne fokuserer Borgerservice i politikken særligt på:

 • Videreudvikling af struktur for borger- og biblioteksservice, herunder nye tilbud
 • Videreudvikling af indsatser for internationale borgere
 • Borgerservice 2 Go målrettet blandt andet udsatte borgere

 

 

Bibliotekerne i Aarhus Kommune består af Hovedbiblioteket der er placeret på Dokk1, og 18 medborgercentre/lokalbiblioteker.

Bibliotekerne spiller en central rolle i udviklingen af kulturelle, demokratiske og sunde fællesskaber. Det gør de ved at danne ramme om og  invitere til – aktiviteter, udsyn, oplysning, inspiration og læring. Bibliotekerne har i den nye politik blandt andet fokus på:

 • Biblioteket som drivkraft i forhold til bæredygtige tiltag og udvikling
 • Litteraturen i digital transformation
 • Demokrati og medborgerskab
 • Musik, der samler – et initiativ, som styrker unges fællesskaber og udfoldelser
 • Understøttelse af ældrefællesskaber
 • Biblioteket som borgernes innovationsrum
 • Design thinking

Gå til bibliotekernes hjemmeside

Aarhus Stadsarkiv indsamler, opbevarer, registrerer og formidler dokumentation om Aarhus’ historie med formålet om at sikre, at alle kan få en plads i historien.

Arkivalierne stilles til rådighed for borgere, myndigheder samt forskningsformål. Initiativerne for Stadsarkivet i politikken for 2019-2022 involverer blandt andet:

 • Livshistorier som et understøttende dialogredskab
 • Styrket kulturhistorisk formidling i byrummet

Stadsarkivet har adresse på Dokk1. Her er læsesal for offentligheden. Stadsarkivet suppleres af 22 lokalhistoriske arkiver i Aarhus Kommune.

Gå til Stadsarkivets hjemmeside

ITK er en tværgående funktion, som udvikler og drifter IT-løsninger, digitale services og innovative processer på tværs af hele kommunen.

ITK understøtter løsninger, der favner den digitale by og bidrager til, at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed. Aarhus Kommunes tværgående innovationsenhed – Center for Innovation i Aarhus – er placeret under ITK. Af initiativer fra politikken for 2019-2022 retter ITK særligt et fokus på:

 • Styrkelse af digitale platforme for medborgerskab
 • Virtual reality og Augmented Reality Showroom

 

Gå til CFIAs hjemmeside