Gå til hovedindhold

Borgerservice og Biblioteker

Borgerservice og Biblioteker står for udvikling og drift af Aarhus Kommunes Biblioteker, Borgerservice, Stadsarkivet samt for IT- og tværgående udviklingsopgaver.

 • Læs op

Indhold

  Forvaltningen Borgerservice og Biblioteker har cirka 500 medarbejdere. De er fordelt på flere forskellige afdelinger:  Borgerservice, Bibliotekerne, Stadsarkivet, ITK (Innovation, teknologi og kreativitet) samt Forvaltningssekretariatet. 

  Det er en dynamisk organisation, som udvikler sig i takt med samfundet og den teknologiske udvikling.

  Borgerservice og Biblioteker har en vision om at stå som et stærkt fællesskab, der skaber synlig værdi. Gennem nytænkning, samarbejder og eksperimenter, sikrer vi, at borgere, partnere og vi selv bidrager til at udvikle vores samfund, demokrati og kultur i en foranderlig verden.

  Visionen afspejles i politikken ”Med alle mennesker hele livet” for 2024-2032. Politikken er en rammepolitik besluttet af Aarhus Byråd, og er vores rettesnor de næste 8 år. Politikken suppleres med et handlekatalog, som skal realisere politikkens ambitioner med konkrete initiativer og handlinger. Vi kan løbende tilpasse handlekataloget i takt med borgernes behov og de politiske prioriteringer forandres. Første handlekatalog vil være færdigt i sommeren 2024.

  Borgerservice har desuden ansvaret for den samlede opkrævning i hele Aarhus Kommune. Betjeningen af kommunens borgere sker fortrinsvis gennem Borgerbetjeningen på Dokk1, de lokale betjeningssteder på byens med-borgercentre/lokalbiblioteker samt telefonisk. Sammen med bibliotekerne fokuserer Borgerservice i politikken særligt på:

  • Videreudvikling af struktur for borger- og biblioteksservice, herunder nye tilbud
  • Videreudvikling af indsatser for internationale borgere
  • Borgerservice 2 Go målrettet blandt andet udsatte borgere

  Virksomhedsplan for Borgerservice (pdf)

  Aarhus Kommunes Biblioteker består af 18 biblioteker. 1 hovedbibliotek beliggende på Dokk1 og 17 lokale biblioteker. Aarhus Kommunes Biblioteker har årligt over 2. mio. besøgende.  

  Bibliotekerne spiller en central rolle i udviklingen af kulturelle, demokratiske fællesskaber. Det gør de ved at danne ramme om og invitere til – aktiviteter, oplysning, inspiration og læring. Aarhus Bibliotekerne inviterer til en bred vifte af arrangementer og aktiviteter i både bibliotekernes lokationer og ude af huset. Bibliotekerne åbner verden for aarhusianerne i alle aldre.  

  Gå til bibliotekernes hjemmeside

  Arkivalierne stilles til rådighed for borgere, myndigheder samt forskningsformål. Initiativerne for Stadsarkivet i politikken for 2019-2022 involverer blandt andet:

  • Livshistorier som et understøttende dialogredskab
  • Styrket kulturhistorisk formidling i byrummet

  Stadsarkivet har adresse på Dokk1. Her er læsesal for offentligheden. Stadsarkivet suppleres af 22 lokalhistoriske arkiver i Aarhus Kommune.

  Gå til Stadsarkivets hjemmeside

  ITK understøtter løsninger, der favner den digitale by og bidrager til, at endnu flere mennesker bliver en del af den digitale virkelighed. Aarhus Kommunes tværgående innovationsenhed – Center for Innovation i Aarhus – er placeret under ITK. Af initiativer fra politikken for 2019-2022 retter ITK særligt et fokus på:

  • Styrkelse af digitale platforme for medborgerskab
  • Virtual reality og Augmented Reality Showroom

   

  Gå til ITK's hjemmeside