Vi er gennem Borgerservice en af borgernes primære indgange til kommunen.

Gennem et bredt kultur- og fritidsliv bidrager vi til at gøre Aarhus til en god by for alle. Byen skal være et attraktivt sted at bo og leve.

Aarhus er i de senere år for alvor kommet på Europa- og verdenskortet. Nationale og internationale medier beskriver Aarhus som interessant og nyskabende - særligt på grund af byens kulturinstitutioner og kulturhovedstadsåret, som har bidraget til at give Aarhus et ry som en ny nordisk stjerne (Vogue: The 10 Hottest Travel Destinations of 2017).

 

Kultur og Borgerservice spænder som organisation bredt. Vi skaber sammen med Aarhus' borgere rammerne for gode liv fra Dokk1 til den lokale idrætshal. Fra Kunstnerværkstederne på Godsbanen og undervisning af byens børn og unge på Musikskolen til de lokale spejderforeninger. Fra opsætninger i Musikhuset til betjening i Borgerservice. Fra de lokale svømmehaller til koncerter med symfoniorkesteret. Fra store musikevents og sportsbegivenheder til læsekredse på lokalbibliotekerne.

 

Vores mission

Kultur og Borgerservice skaber sammen med Aarhus’ borgere rammerne for gode liv med oplevelser, tilgængelighed, aktiviteter, kreativitet og livslang læring.

 

Vores vision:

I fællesskab arbejder vi for at:

 • Aarhus skal være kendt som en global videns- og oplevelsesby
 • Aarhus overrasker og udfordrer med unikke oplevelser
 • Aarhus er nyskabende og tør gå i front
 • Vi giver Aarhus LIV ved at:
  - Skabe fremtidens mødesteder på tværs af kulturer
  - Have både globalt udsyn og lokal indsigt
  - Styrke talentudvikling og innovation


Vi skaber rammerne og faciliteterne for kultur- og fritidslivet

Et rigt kulturliv skabes i høj grad i fællesskab med borgerne, og Aarhus’ borgere er ikke i tvivl om, at netop kultur- og fritidslivet gør Aarhus til en god by. Epinion har i både 2016 og 2018 spurgt et udsnit af Aarhus’ borgere om, hvad der gør Aarhus til en god by for dem. Både i 2016 og i 2018 svarer næsten 80% af de adspurgte borgere, at Aarhus i meget høj grad eller i høj grad er en god by for dem. I 2018 angiver fire ud af 10 borgere kulturtilbuddene i Aarhus som begrundelse. Fritids- og foreningslivet er på 8. pladsen over de angivne begrundelser, idet en ud af ti borgere peger på fritids- og foreningslivet som noget, der gør Aarhus til en god by for dem.

 

Tre fokusområder

Vi skal også fremadrettet skabe de bedste rammer for kultur- og fritidslivet i Aarhus. Et stærkt samarbejde på tværs af afdelingen er en forudsætning for at vi kan løse denne opgave.

For at give retning for samarbejdet, har vi opstillet tre fælles fokusområder. Fokusområderne inviterer til tværgående samarbejde mellem forvaltningerne De tre fokusområder er:

 • Fra verdensmål til hverdagsmål
 • Demokratisk medborgerskab
 • Øget fokus på børn og unges udvikling og muligheder